;
مهریه عندالاستطاعه و تعلق نفقه و نحله

سلام مهریه عندالاستطاعه ۱۵۰ عدد زوجه اگر دادخواست طلاق بدهد نفقه و نحله از بین می رود؟

02 آبان 1400 28

با درود؛
کاربر محترم؛ اصـولا مطالبه نفـقه ارتباطی با دادخواست طلاق از جانب زوجه نداشـته و کماکان تا زمان اثبات قطعی عدم تمکین و ناشزه گی زوجه، قابل مطالبه و وصـول از جانب زوجه می باشـد، ولی نحله، در صورتی به زوجه تعـلق می گیرد که درخواست طلاق از جانب مرد مطـرح شده باشد..
مؤید باشـید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی