;
خرید دستگاه بصورت اشتراکی

سلام ما دونفر هستیم میخواهیم یک دستگاه بخریم ولی شرکت فروشنده فقط به نام یک نفر میزنه دستگاه رو. میخوام ببینم چجوری میتونم بایک سند معتبر بعد از شرکت این دستگاه رو به صورت ۳دانگ ۳دانگ شراکت داشته باشیم؟

02 آبان 1400 15

با درود؛
کاربر محترم؛ بعد از خرید دستگاه می توانید یک قرارداد رسمی مبنی بر مالکیت سه دانگ سه دانگ در حضور شهود تنظیم کنید و عنداللزوم جهت محکم کاری، مالکیت خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی