مستمری زوجه

همسر من چند سالی هست که فوت شده است الان میخواهم ازدواج کنم آیا حقوق مستمری ام قطع می شود.

29 فروردین 1399 58

مطابق قانون حمایت از خانواده زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی