29 فروردین 1399

خیانت

دسته بندی : خانواده | ازدواج موقت
سوال کاربر :

همسر من خیانت کرده و یک زن دیگر گرفته البته صیغه و عقد موقت می توانم شکایت کنم

پاسخ وکیل

شکایت کیفری که خیر ولیکن مطابق سند عقدنامه برای شما حق طلاق ایجاد می شود و می توانید به استناد آن تقاضای طلاق به علت اینکه زوج همسر دیگری بدون اجازه شما گرفته نمایید.

ایکون ترازو

سوالات حقوقی مشابه

12 آذر 1402
وکیل پایه یک دادگستری

آیامیشودصیغه‌ی‌99ساله‌روازدفترخانه‌‌استعلام‌گرفت؟‌

سلام‌وقتتون‌بخیر.آیامیشودصیغه‌ی‌99ساله‌روازدفترخانه‌‌استعلام‌گرفت؟‌وای...

12 آذر 1402
وکیل پایه یک دادگستری

آیا ازدواج موقت نیاز به اجازه ی پدر دارد؟

سلام .. میگم من باتون تماس گرفتم و در مورد صیغه پرسیدم که من مجرد بودم...

08 آذر 1402
وکیل پایه یک دادگستری

صیغه موقت در دفتر ازدواج و طلاق ثبت بشه بعد از پایان مدت صیغه میشه است...

سلام اگر صیغه موقت در دفتر ازدواج و طلاق ثبت بشه بعد از پایان مدت ص...

04 آذر 1402
وکیل پایه یک دادگستری

دادخواست الزام به ثبت نکاح موقت

من یک سال صیغه اقای شدم از همسرشون بچه دار نشدن بخاطر بچه اومدن طرف من...

میدونستی میتونی سوال حقوقیت رو رایگان بپرسی ؟