تقسیم ترکه و ارث و وصیت

سلام من برادرم فوت کرده برادرم دو دختر و یک زن دارد و پدرم‌ زنده و مادرم فوت کرده است اموال برادرم گونه تقسیم میشود

نظر سوال کننده به پاسخ:
بسیار عالی
21 آبان 1400 36

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی