مسئولیت تخلف در یک شرکت برعهده کیه؟ کارمند یا مدیر؟

مسئولیت تخلف در یک شرکت برعهده کیه؟ کارمند یا مدیر؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
کاملا نامفهوم
21 آبان 1400 35

با درود؛
کاربر محترم؛ اصولا بستگی به انتساب تخلف صورت گرفته به شخص یاد شده دارد که تخلف صورت گرفته از،طرف مدیر شرکت بوده باشد، یا کارمند شرکت،،
چون موضوع انجام فعل و یا ترک هر فعلی، قائم به خودِ شخص بوده، بنابر این تخلف نیز توسط هر کسی صورت گرفته باشد، خود ان شخص متخلف بایستی پاسخگو باشد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی