میزان لحاظ مستثنیات دین کامیون

با سلام ...‌اگر امکان دارد قیمت مستثنیات خودرو کامیون شش چرخ مدل ۶۷ امسال چقدر قیمت زده اند که جزو مستثنیات شامل بشه ؟تشکر

نظر سوال کننده به پاسخ:
قیمت کامیون تآثیر ندارد؟
25 آبان 1400 49

با درود؛
کاربر محترم؛ اصـولا مطابق بند ه ماده۲۴ قانون اجرای محکومیتهای مالی؛ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است، از مستثنیات دین تلقی گردیده است. و در این راستا چنانچه برای مرجع توقیف کننده ثابت بشه، کامیون تنها وسیله کار و امرارمعاش است، از مستثنیات دین محسوب می شود..
هر چند که رویه در اجراییات اداره ثبت مؤثر نبوده و هر گونه خودرو از جمله کامیون نیز از نطر اداره ثبت اسناد، قابلیت توقیف و فروش را دارند..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی