اثبات مالکیت نسبت به ملک

سلام ،طی یک توافقنامه بین وراث و شخص دیگری ،زمینی ک متعلق ب وراث بوده جلوی منزل پدریشان را با توافق به اون شخص دادند، و اون شخص علت مالکیت خودش را اینچنین بیان میکند که این ملک متعلق ب بنده هست و چون مالکیت روستای بالادستی اسماعیلی علیا را دارم پس اینجا مالکم و ادعای مالکیتی که هیچ سند و مدرکی نسبت ب این ملک نداشته باعث توافق بین اون و وراث شده، حالا وراث میگن ک این شخص با تدلیس و نیرنگ این کارو انجام داده، دلیل وراث هم این هست ک ادعای مالکیت اون شخص از روستایی ک تقریبا ۵ کیلومتر بالاتر بنام اسماعیلی علیا بوده هست واین روستا اسماعیلی سفلی نام دارد، و توی توافق به وضوح این نکته گفته شده ک یک قطعه زمین از اراضی اسماعیلی علیا و جلوی منزل وراث ... وراث نیز با اعتقاد بر این ک این ملک مال اون شخص یا مال غیر هست این توافق را انجام داده اند و حالا طی استعلام از بنیاد مسکن مشخص شده ک این ملک مال وراث و متعلق ب پدرشان هست قاضی پرونده به این ادله های ما استناد نمی کند دلیش هم این هست ک آیا وراث زمینی با همین مختصات در اسماعیلی علیا بنام پدر وراث موجود هست؟ با این تفاسیر و ادله های ک ذکر شدآیا حقی برای وراث محفوظ می ماند ک این ملک رو پس بگیرند

نظر سوال کننده به پاسخ:
جناب وکیل،ما چندین استشهاد محلی نسبت ب این ملک با تاییدیه اهالی محل و شورا و دهیار انجام دادیم ضم پرونده سند استعلامی از بنیاد مسکن هم بنام پدر وراث ضم پرونده هست، استعلام از بخشداری محل هم ب وضوح گفته ک این دو منطقه جدا از هم هستن قاضی پرونده مصر هست ک رای به نفع اون شخص صادر کند و ادله های ما لحاظ نمی کند، و حرف وراث این هست ک اون شخص تا قبل از توافقنامه هیچ گونه مالکیتی نسبت ب این ملک نداشته و ب دروغ و مدارک سوری وراث را حاضر بدتوافق شده اند
27 آبان 1400 42

بااحترام
کاربرمحترم باید مدارکی دال بر مالکیت به محاکم قضایی ارائه نمایید در غیر این صورت می توانید با استشهادیه محلی و نیز کمک است شورایاری روستا این مورد را حل نمایید و نتیجه آن را به دادگاه ارائه نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی