اعسار مجدد از پرداخت نفقه

سلام شوهرم یکساله که نفقه من وفرزندم را پرداخت نکرده و فقط یک قسط پرداخت کرده، تاریخ اجرایی نفقه ام سی مرداد بوده،،والان بخاطر جلب داخل زندان هست، و میگوید اعسار میزنم دوباره قسط بندی بشه و باز هم نمیدهم ،،باتوجه به اینکه داخل پیامای واتساپ بمن گفته که نفقت را میریزم توی فاضلاب ولی بهت نمیدم،چه اقدامی انجام بدهم تا اعسار اش رد بشه .. با تشکر

نظر سوال کننده به پاسخ:
سلام..مال که اگر داشت توقیف کرده بودم قبلش،همرو به نام دیگرون زده.یه راهنمایی درست بکنید لطفا.
05 آذر 1400 38

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا هیچ منع و محدودیتی در طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی اعم از مهریه، نفقه و یا سایر دیون مالی وجود ندارد و محکوم علیه می تواند به کررات درخواست اعسار مطرح و تقاضای تعدیل اقساط را بخواهد..
در صورتیکه ایشان دارای تمکن مالی باشند و از پرداخت استنکاف نمایند، بایستی به هر طریق ممکن، تمکن مالی ایشان را اثبات نمایید،،
در قاعده کلی؛ متاسفانه تنها راهکار ممکن شناسایی اموال ایشان و معرفی به اجرای احکام جهت توقیف می باشد..
مؤید باشید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی