مطالبه نفقه زوجه و طفل شیرخوار

سلام ۲ماه است که بخاطراختلافاتی که داشته ام باهمسرم درخانه پدرم هستم بایک بچه۷۰روزه همسرم هیچ پولی به عنوان نون نفقه به من وبچه پوشکی شیرخشکی ام نداده ومن هم شناسنامه ای برای انجام شکایت ندارم پیش همسرمه ایابارفتن به پیش دادستان میتوانم حکمی بگیرم

06 آذر 1400 78

با درود؛
کاربر محترم؛ شما می توانید دادخولستی مبنی بر مطالبه نفقه خود و طفل شیرخوار خود تنطبم و از دفاتر خدمات قضایی ثبت و ارسال نمایید تا پرونده در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و کارشناس دادگستری میزان نفـقه را تعیین و حکم بر محکومیت شوهرتان به پرداخت آن صادر گردد..
مؤید باشید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی