جلب سیار کارفرمای محکوم مالی

سلام ،من شکایت اداره کاری دارم ، حکم جلب سیار ، توقیف حساب های بانکی کارفرما ، و توقیف ملک و ماشین و... بی تاثیر بود . همه حساب های کارفرما خالین ، ملک و ماشینی هم به نامش نیست ، چون محل کارشم عوض شده ، جلب سیار به کارم نیومد. میخوام بدونم دیگه دستم به جایی بند نیس و دیگه نمیتونم حقم رو بگیرم ازش؟!چکار باید بکنم ،لطفا راهنمایی کنید.

06 آذر 1400 79

با درود
کاربر محترم؛ متاسفانه تا زمانیکه به محکوم علیه دسترسی نداشته باشید و یا اموالی بنام ایشان معرفی ننمایید، اقدام دیگری میسر نمی باشد،،
مضاف اینکه؛ می توانید از قاصی اجرای احکام درخواست نقطه زتی را بحواهید تا محل سکونت و تردد محکوم علیه مشخص گردد..
موید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی