لزوم عمل به وصیتنامه بدون إمضاء

اینکه پدر من یک وصیت کرده بود که بعد از مرگش همه اموال به طور مساوی بین وراث تقسیم بشه ولی پای وصیت نامه امضای خودش نیست ولی چند نفر پای وصیت نامش رو امضا کردن الان اگر ما با این وصیت بریم پیش قانون و اون چند نفر که پای وصیت پدر من رو امضا کردن بیان شهادت بدن اموال بصورت مساوی تقسیم میشه یا نه؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
خیلی هم عالی بود
07 آذر 1400 33

با درود؛
کاربر؛ چنانچه إمضایی از متوفی (پدرتان) در ذیل وصیتنامه وجود نداشته باشد، وراث الزامی در عمل به متن وصیتنامه ندارند، و اموال طبق قانون ارث (پسر دو برلبر دختر) تقسیم می گردد،،
مگر اینکه خود وراث با رضایت همگی در خصوص نحوه تقسیم و یا عمل به متن وصیتنامه توافق و تراضی نمایند..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی