مطالبه دستمزد و سنوات کارگری

بایرام وخسته نباشید به مشاوره حقوقی بنده دریه پروژه ساختمانی سازیکه با تنها آشنا بودم بمدت یکسالو خرده مشغول به کار بودم که اینا اول کار پیشنهاد دائم کاررابه بنده دادان که مزد کمتر بدهند نه قراردادی نوشتن نهچیزی که مدت ۳هست ازکار اخراج کردن آیا ازطریق کار اقدام به شکایات کنم به من حق وحقوق سنواتو عیدی تعلق میگیریانه

08 آذر 1400 72

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی