چطور میتونم قبل از اجرا گذاشتن مهریه حکم توقیف اموال رو بگیرم؟

سلام ـ چطور میتونم قبل از اجرا گذاشتن مهریه حکم توقیف اموال رو بگیرم؟ چون تا مراحل اجرا گذاشتنرو طی کنم همسرم فرصتشو داره تمام اموالشو ب نام کسی دیگه بزنه ... لطفا راه حل بدید

10 آذر 1400 75

با احترام
کاربر محترم درصورت عدم ثبت ثنا زوج میتوانید اموال را توقیف نمایید درغیر اینصورت ما نمیتوانید به شما بگوییم که مثلا شماره تماس وی و ادرس را یکی از شماره های خود و ادرس خود را بدهید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی