قرارداد وصیت فوت املاک

سلام پدرم به من یک باغ داده است اما برادرانم قبول نمی‌کنند مدرک لازم رو دارم

11 آذر 1400 56

باسلام
هرچند سوال شما کاربر محترم بسیار کوتاه و نیازمند توضیح بیشتر از جانب شماست لکن
چنانچه منظور شما این است که پدر قبل از فوت باغی را برای شما وصیت نموده است با این شرط که قیمت باغ تا ثلث(یک سوم ) اموال پدر باشد وصیت صحیح میباشد و اگر قیمت باغ بیشتر باشد نیازمند موافقت سایر وراث است .
اگر منظور شما این است که پدر باغی را به شما تحت یکی از عقود منتقل نموده و حال برادران منکر قضیه هستند در صورت ادعا برادران می‌تواند با مدارک که فرمودین مالکیت خود را اثبات نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی