بطلان تقسیم نامه با وجود امضاء امکان دارد؟

سلام وخسته نباشید پدرومادرم بیست سال پیش فوت کردن ماچهار خواهر یک برادر هستیم ده سال پیش بین خودمان تقسیم نامه یا دست خطی نوشتیم وامظاواثر انگشت زدیم یکی از خواهرانم امظا نکردبرادرم به ما قول داده بود که حق ما را بدهد ولی اکنون که ده سال گذشته امروز وفردا مکند هروقت که ما میگوییم حق ما رابده میگوید من از شما امضا دارم وما رو تهدید مکند ماهم این چند سال سکوت کردیم حالا ان خواهرم که امضا نکرده بود رفته از برادرم شکایت کرده بیست سال فقط برادرم از خانه ومزرعه برنج که مال پدرم بود استفاده میکند درضمن کسی که خط ونوشته حاظر دردادگاه شهادت بدهد ایا چون یکی از خواهرانم امضا نکرده بو تقسم نامه یا خط دستی ارزش دارد ایا ما امضا کردیم ولی چیزی به ما نداده میتوانیم ما هم اقدام کنیم ما دران خط امضا کرده بودیم که اموالمان را گرفتیم ولی چیزی به ما نداد لطفا راهنمایی کنید ممنون

11 آذر 1400 19

با سلام،کاربر گرامی،اگر تقسیم ناعادلانه بوده و همگی مخالف هستید میتوانید درخواست بطلان تقسیم نامه عادی را بنمایید و با ارجاع به کارشناس تقسیم نامه ای قانونی و متناسب با سهم الارث خود درخواست نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی