تفکیک و فروش قسمتی از ملک

با سلام میخواستم ببینم امکان فروش قسمتی از یک قطعه باغچه و امارت که دارای سند ۶ دانگ میباشد به صورتی که خریدار در آینده دخل و تصرف و اختیاری در مورد بقیه زمین مذکور نداشته باشد وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد به چه صورت امکان پذیر است؟ ضمنا در سند قید شده که زمین قسمت مجزا شده از پلاک اصلی واقع در بخش میباشد ( قبلا روستا بوده)

12 آذر 1400 75

با دزود؛
کاربر محترم؛ اصولا امکان‌ تفکیک و فروش قسمتی از ملک با حدود اربعه تعریف شده در مبایعه نامه امکان پذیر می باشد، در اینصورت سند شش دانگ به مشاعی تبدیل و مالکیت هر خریداری به نحو اشاعه خواهد بود و مالک و یا مالکین جدید به تعداد سهم از ملک‌، مالک شناخته می شوند..
موید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی