نفقه حضانت سلب حضانت

سلام،اگر بدلیل پرداخت نکردن نفقه از همسرم جدا بشم ،دخترم که پنج سالش هست با کی زندگی میکنه و حضانت اش چی میشه؟

15 آذر 1400 62

حضانت فرزندتان تا ۷ سالگی با شماست و پس از آن تا بلوغ شرعی یعنی ۹ سال تمام به پدر منتقل می‌گردد و پس از آن فرزند خود مخیر ب انتخاب هریک از والدین برای زندگی خود هست و از حضانت خارج می‌شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی