نفقه حضانت مبلغ نفقه

مقدار نفقه چقد هست؟۱۳سال هست ازدواج کردم و فرزند ۵ساله دارم،از شوهرم پولی دریافت نمیکنم و در زندگی رفاه مالی ندارم

15 آذر 1400 80

نفقه توسط کارشناس رسمی دادگستری ک بررسی و ارزیابی لازم از تمکن مالی زوج و نیازهای زوجه و همچنین شرایط اجتماعی،تحصیلی،شغلی ایشان بعمل آورده تعیین می‌کند و مورد ب مورد تفاوت دارد موضوع با طرح دعوای شما ب کارشناس ارجاع می‌شود و بررسی و ارزیابی کلی صورت می‌گیرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی