انعقاد معامله از سوي ولي براي فرزند.

سلام ، خواستم بدون اگر پدر ملکی رو برای فرزندش ولايتا خریده باشد و فرزند به سن قانون برسد و پدر فوت کند بدون نیاز به مراحل قانونی(انحصار وراثت یا مالیات یا....)فرزند به سن قانون رسیده ،صاحب ملک است و می توان آن را بفروشد؟

15 آذر 1400 58

سلام
كاربر گرامي در فرضي كه سند(اعم از رسمي يا عادي) ملك موصوف به نام شما باشد و بعبارتي پدر فقط بعنوان ولي معامله را براي شما منعقد نموده باشد،بعد از رسيدن به سن رشد ودارا شدن اهليت قانوني شما ميتوانيد هر عمل حقوقي را نسبت به ان انجام دهيد.
موفق باشيد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی