شکایت از مخابرات در دیوانعدالت اداری

سلام سال 1380 کارگزارمخابرات روستایی درچهارمحال بختیاری بودم وعلی رغم داشتن مدارک وقرارداد ومصوبه مجلس وابلاغ دولت درسال 1389، هنوزبیمه واسم ردنکردنه ومیگن بودجه نیست! ودراین سالها فقط قول امروز فردا را میدن! این درحالیه که برای برخی ازهمکارانم بیمه لحاظ کردند! الان اصفهان ساکنم واصفهان بیمه ردمیکنم. برای شکایت ازمخابرات دردیوان عدالت اداری به شعبه چهارمحال برم یااصفهان یافرقی نمیکند؟ ازمخابرات چهارمحال شکایت کنم یا از وزارت ارتباطات؟ ممنون و سپاسگذارم.

نظر سوال کننده به پاسخ:
سلام. جواب سوالات را کامل ندادند و به صورت مبهم و خیلی کلی جواب دادند که هیچ فایده و گره گشایی نبود.
16 آذر 1400 42

با درود؛
کاربر محترم؛ جنابعالی به استناد مدارک و حسب متن قرارداد منعقده با هر کدام از ادااره و شرکت دولتی مخابرات که طرفِ قرارداد با شما بوده و اصـولا رابطه قراردادی با آن شرکت را دارا می باشید، می توانید به استناد مصوبات مجلس و ابلاغیه دولت در اینخصوص، حسب مورد شکایت خود را بطرفیت همان اداره دولتی طرف قراردادتان، در دیوانعدالت اداری مطـرح نمایید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی