موانع در استفاده از حق پارگینک

سلام من ساکن در مسکن مهر هستم ،نماینده عمران برای مشخص کردن پارکینگ دخالت کرده و جای پارکینگ من را کنار درب انباری مجتمع قرار داده که اگر ماشین پارک شود 4 تا انباری بلا استفاده میشود ،در ضمن زمان خرید به ما گفتن 10 واحد پارکینگ دارن بعداز 2 سال شده 12 پارکینگ که دو واحد پارکینگ ها افتاده کنار درب انباری،فاصله قانونی انباری با پارکینگ چقدر است و میخواستم بدونم اگر شکایت کنم به نتیجه میرسم؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
واضح و محکم جواب ندادن ،و فقط از سر خودشون باز کردن و ارجاع دادن به دادگستری
23 آذر 1400 46

با درود؛
کاربر محترم؛ چنانچه پارگینک هر واحدی در سند ملکی واحدها بطور مجزا، مشخص نگردیده باشد و شما نیز نسبت به جانمایی محل پارگینک معترض و یا در استفاده از آن با مانع مواجه باشید، می توانید مراتب اعتراض خود را در اینخصوص اعلام و درخواست رفع موانع را بخواهید..
در صورت ضرورت؛ حتی میتوانید با تنظیم و طرح دادخواستی، ارجاع امر به کارشناس دادگستری را نیز بخواهید تا با حضور و بازدید از ساختمان، نسبت به رعایت فاصله قانونی انباری ها با پارگینک، اظهارنظر کارشناسی نماید، که متعاقب آن در صورت عدم رعایت فواصل، الزام به اصلاح و رفع موانع صادر می گردد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی