استردا خودرو طبق قرارداد

سلام من یک ماشین ازسال 1394دادم اجاره ماهیانه یک میلیون وپانصد قولنامه دارم طرف ماشین هم بالا کشیده هم حقم نداده شکایت کردم بع نتیحه نرسیدم

نظر سوال کننده به پاسخ:
یعنی پاسخ استردا خودرو
26 آذر 1400 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی