استردا خودرو طبق قرارداد

سلام من یک ماشین ازسال 1394دادم اجاره ماهیانه یک میلیون وپانصد قولنامه دارم طرف ماشین هم بالا کشیده هم حقم نداده شکایت کردم بع نتیحه نرسیدم

26 آذر 1400 56

بااحترام
کاربرمحترم احتمالا عنوان درخواست و یا موضوع دعوی شما صحیح انجام نگرفته است باید استرداد خودرو طبق قرارداد را از طریق دادگاه اقدام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی