استعلام وراث بایع با هویت نامعلوم

درود چگونه میتوان وراث فردی را که در سال ۱۳۳۴ طبق مبایعه نامه زمینی را به پدرم فروخته و دران فقط نام خانوادگی آن بصورت اقای دکتر داندانپزشک ......قیدشده ( بدون نام) را پیدا کنم

27 آذر 1400 38

با درود؛
کاربر محترم؛ متاسفانه استعلام وراث فردی که در سال 1334 معامله ای با پدرتان نموده، بلحاظ سپری شدن زمان طولانی و نداشتن مشخصات کامل فروشنده، بسیار مشکل می باشد، مگر اینکه با استعلام از اداره ثبت محل مشخصات فامیلی مشابه با نامبرده را دریافت و از دارندگان نام خانوادگی مشترک استعلام نمایید که در نهایت برای دریافت کپی از گواهی انحصار وراثت ایشان، به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه وی مراجعه می کنید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی