خراب نمودن دیوار بن بست توسط همسایه چگونه است؟

سلام خانه بنده یک خانه دو نبشه است و یک نبش ان در کوچه بن بست و نبش دیگر ان در یک کوچه باز قرار دارد . یکی از ساکنین کوچه بن بست به دلیل گرفتن برق مجبور به شکستن دیوار بن بست شد و این گونه کوچه بن بست تبدیل به کوچه باز شد . پس از این ماجرا هنگامی که همسایگان کوچه بن بست باز شده به دلیل رفت و امد زیاد و سلب ارامش به بستن دوباره کوچه اقدام کردند یکی از همسایگان کوچه ناراضی بوده و دیوار را دوباره شکسته(چون پشت دیوار کوچه بن بست مدرسه است و فرزند ایشان این گونه راحتتر به مدرسه می رسد)حال حق با کیست ایا می توان با فرد خاطی با پلیس یا شهرداری برخورد کرد ؟

29 آذر 1400 41

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی