بیمه بیکاری با استعفا

س میخام استعفا بدم وبابت مطالبات شکایت و درخواست بیمه بیکاری بدم

نظر سوال کننده به پاسخ:
بسیار عالی و مفید بود سپاس فراوان
07 دی 1400 18

بااحترام
کاربر محترم درصورتی که کارفرما به شما بعلت تعدیل نیرو نامه بدهد به شما بیمه بیکاری تعلق خواهد گرفت
در جریان باشید یکی از شرایط بیمه بیکاری حتما به صورت غیر ارادی بیکار شده باشید در غیر اینصورت بیمه بیکاری تعلق نخواهد گرفت مگر دارای شرایط دیگری باشید که باشکایت بتوانید بیمه بیکاری دریافت نمایید.مثلا عدم پرداخت حق حقوق توسط کارفرما باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی