مالکیت پدربزرگ بر ملک در گذشته دور

باسلام و احترام به تازگی خبر هایی شنیده ایم مبنی بر اینکه پدربزرگه پدرم که خیلی وقته (بیش از ۶۰ سال پیش) فوت کرده؛  زمینی به مساحت ۲۰ هکتار واقع در شهر گرگان (مرکز استان گلستان) دارد و خبرش در کل فامیل پیچیده و عموی بنده ادعا میکند که خبر صحت دارد و از ثبت اسناد گرگان، سند را با چشم خودش دیده است. حال دو سوال پیش می آید: اول اینکه آیا همچین چیزی امکان دارد؟ (آخر این همه سال چرا کسی متوجه نشده ؟!) دوم اینکه با فرض صحیح بودن، حال باید چه اقدامی کرد!؟ البته این را هم عرض کنم که گفته شده یکی از ورثه دنبال کارها هست چون پول این زمین چون در منطقه ی خوبیست بسیار بسیار زیاد است. و من الله توفیق  

نظر سوال کننده به پاسخ:
بسیار عالی
09 دی 1400 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی