مسترد نشدن چک به عنوان ضمانت انجام تعهد

با سلام و خسته نباشید بنده یک فقره چک به شخصی جهت ضمانت انجام تعهد داده ام و قرار بوده است که چک را به بنده مسترد کند ولی چک را به بنده پس نداده است چه اقدامی را میتوانم انجام دهم ؟

11 دی 1400 48

با سلام
کاربر محترم شما باید به طرفیت چنین شخصی اقدام به طرح دعوای خیانت در امانت نمایید .البته بعضی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال اظهارنامه را قبل از شکایت الزامی میدانند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی