چگونه میتوان حقوق بازنشستگی تنها شامل زن دوم شود؟؟

چگونه میتوان حقوق بازنشستگی تنها شامل زن دوم شود؟؟

12 دی 1400 43

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا اقدامی بر خلاف قانون در اینخصوص متصور نمی باشد..
همسران دائم فرد بیمه شده تا زمانی که دوباره ازدواج دائم نکرده باشند، می‌توانند مستمری دریافت کنند..
طبق قانون تقسیم حقوق؛ میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل ۵۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است..
در صورتیکه بیمه شده دارای چند همسر دائم باشد، مستمری بین همسران او به طور مساوی تقسیم می‌شود..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی