تفاوت سند اوقافی با سند ملکی

آیا سند موقوفی تفاوته خاصی با سند ملکی دارد؟

13 دی 1400 53

تفاوت این سند(موقوفی) با سند ملکی این است که بدون مجوز امکان نقل و انتقال و خرید و فروش نیست و حتی هر گونه تغییر نیز در املاک موقوفه در چند مرحله و با حضور افراد از اداره اوقاف تایید گردد.
اما سند ملکی شش دانگ می باشد و به صورت چند جلدی و یا تک جلدی در اختیار مالک قرار می‌گیرد.

نکته ای که قابل توجه می‌باشد این است که مالک اگر یک نفر چند نفر هم باشد نام آنها در هر سند که شماره پلاک ثبتی آنها مجزا می‌باشد درج می‌گردد و هویت مالک یا مالکان به راحتی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابل پیگیری است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی