تبدیل سند مشاعی به شش دانگ امکان پذیر است ؟

ملکی مشا را خریداری کرده ایم که اقدام برای سند شش دانگ نموده ایم متراژ خونه شصت متر هست البته در سند قطعی نفر اول که ما بعد از چند دست آن را خرید کرده ایم در سند منزل قید کرده اند که سه چهارم از دویست و چهل سهم که البته در پایین سند قید کرده متراژ منزل شصت متر می باشد بعد از متراژ شهرداری متراژ منزل را در سند عدم خلاف شهردای شصت و هشت متر قید کرده اند خود ثبت اسناد متراژ منزل را شصت و پنج متر محاسبه کرده حالا برای گرفتن سند ثبت اسناد اعلام کرده که باید مشخص شود این پنج متر از کجا اومده برای ثبت سند اداره اسناد اعلام کرده که بریم یک قولنامه از شخص اول بگیریم که این پنج متر رو به ما فروخته یا رضایت داره حالا اون شخص رو پیدا کردیم ولی هیچ همکاری نمی کنه نه اون زمین رو می فروشه نه رضایت میده میگه خونه رو به شخص دیگه ای فروخته و ما طرف حسابش نیستیم تو ثبت اسناد پیشنهاد دادند که از طریق ماده ۱۴۷ اقدام بکنیم سئوال بنده اینکه آیا از نظر قانونی می تونیم اقدامی بر علیه مالک اویه بکنیم تا وادار به ثبت قولنامه بشه بعد اینکه اگر از ماده ۱۴۷اقدام بکنیم آیا می تونیم سند رو بگیریم و اینکه چقدر هزینه داره و سوم اینکه در اون سندی که می گیریم متراژ خونه به چه نحوی میشه

13 دی 1400 71

سلام
کاربر محترم اولا مقررات ماده ۱۴۷ قانون ثبت دیگر قابل اجرا نیست و مدت زمان آن متقاضی شده
ثانیا آنچه در ثبت اسناد ملاک است تصرفات و سند است حال اگر تصرف از میزان سند بیشتر باشد ممکنه در محاسبه متراژ به ازای سهم اشتباه صورت گرفته باشد که توسط یک کارشناس ثبتی میزان متراژ هر سهم قابل تشخیص است
ثانیا هزینه های ثبتی خیلی زیاد نخواهد بود زیرا کارشناسان و نقشه بردار از اداره ثبت برای بازدید می آیند و هزینه آن بسیار ناچیز است مگر بخواهید پیگیری کار را به فرد خبره یا وکیل دادگستری وکالت دهید که حق الزحمه آن توافقی است
ثالثا در مورد متراژ ساختمان پس از قطعیت متراژ زمین. برای اعیان احداثی به همان وضعیت موجود سند اعیان صادر می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی