اجراییه از اداره ثبت برای سند سرقفلی

سلام برای سندسرقفلی میتونم اجراییه از طریق ثبت صادرمیشه ازدادگاه اجرت المثل رو شکایت کنم ممنون

14 دی 1400 74

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا در صورتیکه سـند رسمی بوده باشد، شخص مختار است که از طریق اجرای ثبت تقاضای تخلیه نماید..
قانون روابط موجر و مستأجر سال۱۳۷۶ برای اسناد رسمی اجاره،، قدرت اجرایی قائل شده است..
طبق ماده ۹ درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفتـرخانه تنظیم کننده سـند به عمل می آید..
ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 مقرر داشته است:
“سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، اوراق اجراییه را ظرف 24 ساعت در3 نسخه با قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.”
در ضمن برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیز میتوانید با درخواست تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف و یا دادگاه حسب مورد، اقدام نمایید..
موید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی