حقوقی انتقال سند مالک فروشنده معامله

سلام یه ماشین فروخته شده و چند دست فقط قولنامه بین فروشنده و خریدار بوده الان خریدار آخر اگه نیاز به سند ثبتی داشته باشه با توجه به در دسترس نبودن مالک و یا خودداری کردن مالک از انتقال سند، با توجه با اینکه تمام قولنامه ها پیش خریدار آخر هست و همچنین برگ سبز خودرو به نام خریدار آخر هست برا دریافت سند باید چکار کنه؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
خوب بود
16 دی 1400 18

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
در اینصورت و با استنکاف مالک از تنظیم سند خریدار میبایست مستند ب قولنامه خود با فروشنده بطرفیت فروشنده و تمام ایادی ماقبل تا مالک خودرو دادخواست الزام ب تنظیم سند رسمی تنظیم و ثبت نماید از طریق دفاتر خدمات قضایی میبایست اقدام شود
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی