بیمه بیکاری

سلام ببخشید من چند روز پیش به علت اتش سوزی در محل کارم از کار بیکار شدم و خواستم بدونم تا مساعد شدن شرایط میتوانم بیمه بیکاری دریافت کنم؟

04 اردیبهشت 1399 96

سلام
بله طبق تبصره 2 ماده ی 1 قانون بیمه بیکاری: بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبلی سیل و جنگ و زلزله و اتش سوزی بیکار میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی