کدوم قالب برای شرکت عمرانی بهتر است ؟

با عرض سلام میخواستم یک شرکت عمرانی به ثبت برسونم و میخواستم بدونم انتخاب کدوم قالب برای شرکت بهتره و اعتبار بیشتری داره؟

20 دی 1400 37

با سلام کاربر گرامی برای ثبت شرکت عمرانی بهتر است که قالب شرکت های سهامی خاص را انتخاب نمایید چرا که شرکت های سهامی خاص به دلایی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

این دلایل عبارتند از:
35% سرمایه اولیه شرکت در شرکت های سهامی خاص واریز می گردد.

تمدید مدت تصدی مدیران شرکت سهامی خاص هر دو سال یکبار و بازرسان شرکت هر یک سال یکبار سبب تحت نظر بودن بیشتر شرکت های سهامی خاص می گردد.

شرایط ثبت شرکت عمرانی سهامی خاص:
۱- وجود حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند) ۲- حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه
۳- حداقل 35 % سرمایه نقداَ پرداخت شود۴- همچنین مدارک مورد نیاز اعلام شده


شرایط ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود:

وجود حداقل 2 نفر عضو ۲- حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه۳- تعهد یا پرداخت کل سرمایه ۴- مدارک اعلامی برای ثبت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی