وکالت به مادر جهت انتقال خودرو

من مسخام ماشینمو بزنم به اسم مامانم آیا اون به من وکالت بده من خودم میتونم بجاش برم ماشینو بزنم به نامش؟

20 دی 1400 17

با سلام
کاربر گرامی اساسا نیازی به اعطای وکالت مادر به شما جهت انتقال و به نام زدن خودرو به ایشان نیست زیرا شما مالک خودرو هستید و میتوانید هر تصرفی در خودرو انجام دهید و شما همچنین همراه همدیگر میتوانید با مراجعه به دفاتر استاد رسمی اتومبیل را به نام ایشان بزنید.
شما همچنین میتوانید به مادر وکالت در انتقال خودرو را به ایشان بدهید و دیگر نیازی به حضور شما نیست و مادر میتوانند خودرو را با داشتن وکالتنامه از سوی شما، به خود منتقل کنند.
موفق و پیروز باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی