ضمانت اجرای تعهدات وکیل

اگه ما خارج از کشور باشیم و به وکیلی که بهش وکالت میدهیم تا پول مارا بگیرد در صورتی که پول ما را واریز نکنید چه میتوانیم بکنیم یا که راه کاری باشد که به ما کلک نزند

21 دی 1400 35

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
وکیل بموجب قانون مکلف ب رعایت حقوق و مصلحت موکل خویش هست و در صورت تمرد ایشان از رعایت موارد مذکور امکان محکومیت و مطالبه خسارات وارده از ایشان وجود دارد
لیکن میتوانید حدود اختیارات و تکالیف قانونی وکیل را در قرارداد وکالت قید کنید ک درصورت استنکاف امکان الزام ایشان ب موارد مذکور وجود داشته باشد،همچنین تنظیم قرارداد هایی جداگانه مانند تعهدنامه و اقرارنامه بین وکیل و موکل نیز کارساز هست و ضمانت اجرایی دارد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی