استحقاق حقوق به نوه اناث.....

طبق پرسش قبلی که فرمودند میتوانم حقوق مادر بزرگ خود را بگیرم عمه من زنده هست شوهر ندارد ولی حقوق شوهر و پسر خود را از تأمین‌اجتماعی باز میگیرد آیا من هم به عنوان نوه میتوانم اقدام کنم

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی بودن
21 دی 1400 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی