تعلق حقوق مستمری مادر بزرگ به نوه اناث

طبق آخرین آمار که وکیلوند دادن من میتوانم حقوق مادر بزرگ خود را بگیرم.ولی بعد از فوت پدرم حقوق مستمری را مادرم میگیرد و فقط یک میلیون از حقوق به من می‌رسد که خودم سرپرست خانوار هستم بدون شوهر و کار آیا حقوق مادر بزرگم به من تعلق میگیرد . عمه من طبق گفته وکیلوند چون حقوق شوهر و پسر میگیرد نمی‌تواند حقوق مادر بزرگم را بگیرد من میتوانم با یک میلیون واقعا تامین معیشت میتوان کرد

نظر سوال کننده به پاسخ:
خوب بود
21 دی 1400 40

سلام کاربر گرامی اگر شما حقوق بگیر پدر ویا کس دیگه ایی هستید ویا از هر ارگان یا اداره ایی هرچند اندک باشد حقوق به شما تعلق نخواهد گرفت درپاسخ سوالات سابق عرض گردید که فاقد شغل ودرآمد باشد به نوه تعلق خواهد گرفت ومجرد وشوهر نداشته باشد وشما چون مستمری پدر هرچند کم است اما شرایط را دارا نمی باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی