مطالبه خسارت به دلیل حمل بار اضافی

سلام خسته نباشید.من راننده هستم.ماشین من را به مدت 13روز به دلیل اینکه بارش مجوز لازم را ندارد توقیف کرده بودند و بنده متحمل خسارت مالی بسیار شدم تا ماشینم آزاد بشه حالا خسارت من را باربری نمیدهد

نظر سوال کننده به پاسخ:
ببخشید باربری بار قاچاق به ماشین من زده سوال را شما نخونده اید
21 دی 1400 32

با سلام
کاربر گرامی در حمل بار و انتقال آن اصولا یکسری قواعد و قوانین موجود است که میبایست تمام و کمال رعایت شوند. اینکه خودتان میفرماین بارش اضافی بوده و مجاز به حمل زیادی نبوده ام، نشانگر آن است که شما قواعد و مقررات حمل را رعایت نکرده اید و باربری آن را توقیف و شما متحمل خسارت زیادی شده اید. اما اگر می توامید با ارائه مدارک و دلایل ثابت کنید که بار ماشینتان قانونی بوده و هیچگونه تخطی ایی نداشته اید میتوانید طبق قواعل عام مسئولیت مدنی (از باب ورود خسارت) جبران خسارت را از وارد کنندگان ضرر و زیان، مطالبه بنمایید.
سوال را مطالعه نمودم کاربر عزیز.
اگر از این بابت که باربری مقصر است که بار قاچاق داخل ماشین شما زده ، انها طبق قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران ضرر و زیان به شما هستند. شما میتوانید از دادگاه ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان بنمایید و تمامی ادله خودرا نیز پیوست دادخواست کرده و تقدیم دادگاه بنمایید .
موفق باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی