انتقال جایگاه بازار یابی شبکه ای

سلام در بازاریابی شبکه ای جایگاه بعد از فوت به چه کسی میرسد؟ آیا اگر فرد در زمان حیات برای جایگاه وارث معرفی کند بعد از فوت جایگاه می‌تواند فقط متعلق به یک فرزند باشد و باقی فرزندان از آن سهمی نبرند؟

22 دی 1400 17

سلام و درود
کاربر محترم منظورتان از بازار یابی شبکه ای چیست ؟
اگر مال باشد یا منفعت یا امتیاز که مختص به خود شخص فوت شده باشد جزء اموال متوفی قرار میگیرد و تمام وراث از آن ارث میبرند اما شخص می تواند در زمان حیات خود این امتیاز یا مال یا منفعت را به هر شخصی که بخواهد انتقال دهد و یا به نفع کسی وصیت نماید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی