حقوق بازنشستگی همسر....

سلام من دوسال از همسرم همراه دخترم زندگی میکنم ایشون یک سال دیگه باز نشست میشن میخواستم ببینم حقوقی که به ایشون میدن من حقی درش دارم یا نه و اینکه میتونم قانونی اقدام کنم

22 دی 1400 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی