تقسیم سهم الارث ملک پدری

تقسیم ارثیه زمین به متراج 500 متر که 195 متر پدرم که فوت کرده و مادرم فوت کرده و زن دوم پدرم در غید حیاط هست 15.5 متر مادرم داره و زن دوم پدرم 70 متر 20 متر زن برادر نای 50 متر برای برادرم که برای همسرش در نظر گرفته شده میخوام بدونم سهم هر کدوم چقدر است از زن اول 2 فرزند داره از زن دوم 3 دختر و 3 پسر

23 دی 1400 24

با درود؛
کاربر محترم؛ بطورکلی صرفنطر از میزان و متراژ ملک؛
یک هشتم از ملک بین دو زن پدرتان بطور مساوری تقسیم می گردد و اولاد پسر نیز دو برایر دختران سهم می برند..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی