انجام امر وکالت توسط موکل

تفویضی من اعتبار نداره؟ سلام وقت بخیر همسرم آپارتمانی رو خریداری کردن طی یک مبایعه نامه و وکالت نامه که در اون وکالت فروش هم دارن، و تا الان در رهن بانک هم بوده.بعدش همسرم به من وکالت تفویضی دادن که متن وکالت تفویضی رو ارسال کردم .الان همسر بنده با پرداخت یکجای اقساط سند آپارتمان رو به نام خودشون انتقال دادن و اونو گذاشتن برای فروش و به من هم میگن که وکالتی که به من دادن اعتباری نداره. الان یعنی واقعا من هیچ حقی ندارم؟ به نظرتون چکار میتونم بکنم؟ متن وکالت تفویضی بنده: آقای ... به آدرس فلان.... در این دفتر حاضر و بعد الحضور ضمن اقرار به اعتبار وکالتنامه قبلی و باستناد به حق توکیل به غیر تمامی اختیارات مطروحه خود را که به موجب سند....مورخ... تنظیمی در این دفتر در خصوص انجام امور اداری، قانونی و انتقال قطعی ششدانگ یک واحد از ۳ واحد آپارتمان ... در خیابان..... طبقه اول طبق مساحت حدود حقوق و پلاک ثبتی مندرج در صورت مجلس تفکیکی که آن را موکلین سند وکالت موکلین فوق الذکر یا وکیل در آینده اخذ می نماید داشته را به طور کامل و بدون استثنا به خانم فلان....ادرس و.... تفویض و واگذار نمود به طوری که خانم فلان حق دارد نسبت به انجام تمامی موارد مندرج در وکالتنامه فوق الذکر اقدام نماید. این وکالتنامه از هر حیث تابع وکالتنامه اولیه بوده فقط در نفس وکالت موثر است.

23 دی 1400 12

بااحترام
کاربر محترم در قانون در مورد وکالت امده است اگر خود موکل امور مربوط به وکالت را که به وکیل داده باشد خود انجام دهد وکالت داده شده منتفی میباشد.ولی اگر سریعتر ملک را با وکالت نامه در اختیار انتقال دهد میتوانید اگر همسر شما بفروش برساند دیگر کاری نمیتوانید انجام دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی