عدم پرداخت نفقه وخرجی باعث طلاق می شود؟

سلام من ن همسرم پول میاره تو خونه ن واسه خونه چیزی میخره خونه هم نداره کلا وسایل های من توی ی اتاق کوچک مخواستم ببینم طلاق بهم میرسه یانه

24 دی 1400 26
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی