فروش حق سرقفلی....و.تجویز انتقال منافع

بنده مغازه بصورت سرقفلی خریدم و اجاره نامه سه ساله به مالکین نوشتم که در آن قید شده حق انتقال به غیر با رضایت مالکین دارد حالا من می‌خواهم بفروشم آیا میتوانم تجویز انتقال منافع از دادگاه بخواهم و پولی بابت رضایت مالک ندهم

24 دی 1400 33

سلام تجویز انتقال منافع درصورتی است که مالک رضایت برای انتقال به غیر نداشته باشیدولذا در ملک موصوف مالکین رضایت برای انتقال به غیر دارند ونیازی به مراجعه به دادگاه نیست وطبق توافق وقرارداد باید عمل شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی