مطالبه حقوق و مزایای قراردادی

سلام من مدت کمتر از یکسال مدیربازرگانی شرکتی بودم و قبل از پایان قرارداد به اشکال مختلف در کارم مانع گذاشتند تا سرکار نرم الان حقوق ثابت رو دادند ولی پورسانت رو نمیدن کمتر از یک ماهه که بیکار شدم

25 دی 1400 26

با سلام
کاربر محترم شما طبق قرارداد،شرایطی و ضوابطی که در متن قرارداد ذکر نموده و مورد توافق شما و شرکت بوده و امضا نموده اید، مستحق دریافت انها می باشید. لذا ابتدا با ارسال اظهارنامه به شرکت، تمام حق و حقوق قانونی خود را مطالبه نموده. در صورت عدم دریافت حقوق خود، از طریق دادگاه، مطالبه حقوق قراردادی خود را از شرکت بنمایید.
موفق و موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی