انتقال اموال عمو به برادرش

سلام. عموی من همسر و فرزند ندارد. قبل فوت تمام اموال خود را به صورت محضری البته روی برگه به اسم برادر من کرده است . الان که مشکلی پیش نمیاید برای انحصار وراثت؟

25 دی 1400 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی