ارث بری از خانه خواهر تنی

سلام خسته نباشید من مهدی رنجی من با خواهرم که پدرمان یکی است ولی مادر جداگانه به دنیا اومدیم الان خواهرم فوت کرده وفرزندی نداردفقط یه خواهر که از یک پدررومادر هستند درقید حیات است خواهر فوت شده ی من یک منزل دارد که به نام خودش است ایا من از ان منزل ارث میبرن یا نه

25 دی 1400 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی