ارث بری از خواهر ناتنی

سلام اینجانب پویا خواهری دارم که از پدر یکی و از مادر جدا گانه هستیم و ایشون فوت نمونده اند و خواهری دارم که در قید حیات هستن که با خواهر فوت شده از یک پدر و مادر هستن میخواهم بدانم من که با خواهر فوت شده ام که از یک پدر و مادر جداگانه هستیم ارث میبرم یا نه در ضمن خواهر فوت شده من نه وارث دارد و نه پدر و مادر هیچ وارثی ندارد فقط یک خواهر تنی دارد که در قید حیات است آیا با توجه این به من ارث می رسد یا نه ؟

25 دی 1400 24

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا با وجود خواهر ابوینی (از یک پدر مادر مشترک)، شما بعنوان برادر ابی از خواهر ناتنی ارث نمی برید..
طبق قانون ارث؛ اگر متوفی پدر، مادر، خواهر و برادر داشته باشد، برادر و خواهر پدر که با جسد از مادر جدا شده‌اند، ارث نمی‌برند.
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی